fbpx

วัดพระธาตุ

11/21/2020
พระธาตุดอยเวา

ขึ้นดอยชม วัดพระธาตุดอยเวา วิวสวยไทยพม่า

วัดพระธาตุดอยเวาอยู่ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จะอยู่ชิดกับ 2 ชายแดน ไทย-พม่า ตามประวัติของที่นี่ พระองค์เวา ผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกเป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุ