fbpx

เที่ยวเหนือ

11/20/2020

เที่ยวได้บุญ วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย

เป็นอีกวัดที่สร้างและออกแบบโดยศิลปินชาวพื้นเมือง ของ จ.เชียงราย ชื่อ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ที่เป็นศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย เป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง สวยงามมาก